Kerstin Bäck

Nu kan du boka Kerstin Bäck till ditt event! Hon är traversföraren från SSAB i Borlänge som blev komiker och föreläsare. Var med i Lasse Åbergs film ”Hälsoresan”. Förutom ståuppkomiken håller Kerstin dessutom sex olika föreläsningar som alla präglas av mycket humor, insikt och Kerstins egna erfarenheter. Föreläsningarna bär namn såsom ”Se möjligheterna inte hindren” och ”Humoristisk betraktelse över livet”.